• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - Oranjevereniging Leiden 2023

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Oranjevereniging Leiden (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Oranjevereniging Leiden 2023” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 29-11-2022 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Oranjevereniging Leiden 2023 door de gemeente Leiden onder nummer Z/22/3469328.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Oranjevereniging Leiden 2023 wordt georganiseerd door:
Oranjevereniging Leiden
Delftse Jaagpad 7
2324AA Leiden
KVK-nummer: 40446475

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Oranjevereniging Leiden 2023 komt ten goede aan Geld ophalen voor Oranjevereniging Leiden..

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 29-11-2022 tot en met 27-04-2023 worden er maximaal 10000 loten verkocht voor € 2,50 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:
  • oranjeverenigingleiden.mylotify.com
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
 3. Aan de Oranjevereniging Leiden 2023 kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Oranjevereniging Leiden 2023.
 5. Deelname aan de Oranjevereniging Leiden 2023 geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de Oranjevereniging Leiden 2023 is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 27-04-2023 21:00 bestaat uit:
   • 1x Een rondvaart van 1,5 uur voor 20 personen met de Leidse Rederij t.w.v. € 180,00
   • 1x Een overnachting + ontbijt voor 2 personen in de 17e-eeuwse boerderij Tuk aan De Vliet t.w.v. € 110,00
   • 1x Een vaartocht in een sloep van Sloepdelen.nl t.w.v. € 180,00
   • 1x Een kinderfeestje naar keuze bij Bubblejungle Leiderdorp t.w.v. € 150,00
   • 1x Een Brunch voor 4 personen bij Van der Valk Hotel Leiden t.w.v. € 130,00
   • 2x Een overnachting + ontbijt bij De Doelen voor 2 personen t.w.v. € 100,00
   • 1x Een JBL speaker t.w.v. € 40,00
   • 1x Een high tea in de lobby van Boutique Hotel d’Oude Morsch voor 2 personen. op dinsdag, woensdag of donderdag t.w.v. € 45,00
   • 1x All American Bowling Hamburger deal voor 4 personen bij All American Bowling t.w.v. € 70,00
   • 1x Een massagebehandeling van 1 uur bij Massage voor U t.w.v. € 77,00
   • 3x Een uur kennismaken met padel voor 4 personen incl. materiaal bij Unicum t.w.v. € 30,00
   • 1x Een massagebehandeling bij Cridhe Massage t.w.v. € 60,00
   • 1x 2 kaarten voor het Gin Festival Utrecht t.w.v. € 150,00
   • 1x Een bon voor een massagebehandeling van een uur bij Body & Mind Centrum t.w.v. € 69,00
   • 1x 2 kaarten voor het Gin Festival Rotterdam t.w.v. € 150,00
   • 1x Een roeiclinic voor 4 personen bij Asopos de Vliet t.w.v. € 75,00
   • 1x Het Singelpark Leiden - Het langste park van Europa + Leiden in het Blauwe Uur t.w.v. € 40,00
   • 1x 2 kaarten voor een bezoek aan Theater Ins Blau voor een voorstelling in overleg t.w.v. € 40,00
   • 1x Een bon voor een behandeling bij Beaudi t.w.v. € 45,00
   • 1x Museumkaarten voor een gezin voor Molen de Valk t.w.v. € 20,00
   • 2x Een massagebehandeling van 45 minuten bij Leiden Spa Massage & Rituals t.w.v. € 57,00
   • 2x Vrijkaarten voor Zwembad De Zijl t.w.v. € 20,00
   • 2x Tickets voor de Hortus Botanicus t.w.v. € 37,00
   • 1x Een Barry Badpak pakket t.w.v. € 30,00
   • 2x Jimi Hendrix compleet, Het verhaal van de 119 songs t.w.v. € 30,00
   • 4x Een leuke linnen Leiden tas gevuld met een boek en leuke informatie t.w.v. € 34,00
   • 2x 2 kaarten voor het Rijksmuseum van Oudheden t.w.v. € 28,00
   • 3x Een echt Leids pakket t.w.v. € 50,00
   • 1x Een hutspot pakket t.w.v. € 15,00
   • 5x Zo doe je dat, je eigen levensverhaal schrijven t.w.v. € 22,00
   • 4x Een knipbeurt voor een heer of een dame bij Kapsalon Smittenaar t.w.v. € 45,00
   • 1x 2 theaterkaarten t.w.v. € 55,00
   • 2x Een lidmaatschap van Speeltuinvereniging Stevenshof t.w.v. € 14,00
   • 1x Een ijsbon voor Speeltuinvereniging Stevenshof t.w.v. € 12,00
   • 3x Een cadeaubon van Bakker Jan t.w.v. € 15,00
   • 1x Het boek ‘De achilleshiel van de Koning’ t.w.v. € 15,00
   • 2x Een waardebon voor Kulk Bloemen- en Plantenshop t.w.v. € 25,00
   • 1x Het boek: Aura’s zien en helen t.w.v. € 21,00
   • 1x Een Indonesische voetmassage van 30 min bij Massage & Beauty van IbuPitjit t.w.v. € 39,50
   • 4x Het boek Prinsessen van Oranje t.w.v. € 4,95
   • 3x Een tienrittenkaart voor de nieuwe IJshal ‘De Vliet’ t.w.v. € 70,00
   • 1x Een cadeaubon voor een relax gezichtsbehandeling bij Cau d’Art t.w.v. € 90,00
   • 1x Een boek over Diana t.w.v. € 17,50
   • 3x Het boek ‘Máxima’ t.w.v. € 20,00
   • 1x 4 vrijkaarten en 4 consumpties muntjes voor Bioscopen Leiden t.w.v. € 40,00
   • 1x Greenfee voor 3 personen voor 9 holes op de baan van Golfclub Kagerzoom t.w.v. € 105,00
   • 1x Een luxe verzorgingsset van Babassu, van het Franse merk Compagnie de Provence t.w.v. € 50,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Oranjevereniging Leiden 2023 bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op oranjeverenigingleiden.mylotify.com
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Oranjevereniging Leiden 2023 dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Oranjevereniging Leiden 2023 heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Oranjevereniging Leiden via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Oranjevereniging Leiden 2023 betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de Oranjevereniging Leiden 2023 is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Oranjevereniging Leiden 2023 voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01